Fortrolighedspolitik

Databeskyttelseserklæring

Orion Postordre ApS
Arne Jacobsens Allé 12
2300 københavn
Tel. 73 67 01 10
E-Mail: post@orion-erotik.dk

Omfang af håndteringen af personoplysninger

Personoplysninger indhentes og benyttes til at indgå og gennemføre kontraktforhold.

Kundens oplyste persondata, såvel som de i kontraktperiodens indhentede persondata (navn, adresse, fødselsdato, kundenummer, betalingsinformation, e-mailadresse, telefonnummer), benyttes til udførelse og vedligeholdelse af kunderelationen og til forvalting af kundekontoen. Som det retslige grundlag for håndteringen af persondata gælder artikel 6, afsnit 1 litra b i GDPR.

1. Sletning af data og lagringsperiode

Den berørte persondata slettes eller spærres, så snart grund til lagring frafalder og der ikke eksisterer berettiget interesse for Orion Postordre ApS til at fortsætte lagring. En lagring kan derudover finde sted, såfremt dette kræves af den europæiske eller nationale lovgiver ifølge unionsretslige forordninger, lovgivninger eller andre forskrifter som ansvarshavende underligger. Dermed kan en lagring finde sted, såfremt Orion Postordre ApS har en berettiget interesse i data opbevaring, og denne interesse overgår den berørtes interesse i at stoppe lagringen.

Spærring eller sletning af data følger også, når en af de nævnte betingelser for lagringsfrist udløber, med mindre der foreligger en nødvendighed til fortsat lagring af disse data for at indgå i en kontrakt eller for kontraktens opfyldelse.

2. Videregivelse til transportører

For at kunne meddele om og for at kunne forsende en kundes bestilling, videregiver Orion Postordre ApS personoplysninger til transportørvirksomheder (navn, adresse, kundenummer, e-mailadresse).

Disse data bliver udtrykkeligt ikke anvendt til eget formål igennem transportørvirksomhederne.

Som det retslige grundlag for håndteringen af persondata gælder artikel 6, afsnit 1 litra b i GDPR.

3. Videregivelse til betalingstjeneste

For at gennemføre kontraktens aftale og for at udligne betalingsforpligtelser, videregiver Orion Postordre ApS personoplysninger såvel som de af kunden oplyste betalingsdata (betalingskorttype, betalingskortnummer, udløbsdato, betalingsbeløb) til en PCI certificeret betalingstjeneste.

Som det retslige grundlag for håndteringen af persondata gælder artikel 6, afsnit 1 litra b i GDPR.

4. Videregivelse til kreditkontrol

Såfremt vi leverer på regning, forbeholder Orion Postordre ApS sig retten til at indhente oplysninger om kreditværdighed på basis af matematisk-statistiske processer foretaget af firmaet RKI Experian A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

Som det retslige grundlag for håndteringen af persondata gælder artikel 6, afsnit 1 litra b i GDPR.

5. Videregivelse til inkassoservice

Ved forgæves påmindelse og rykkerskrivelse om udestående betaling forbeholder Orion Postordre ApS sig retten til at videregive betalingskravet til en inkassoservice. Dertil videregiver Orion Postordre ApS personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato, opkrævet beløb, fakturadato, e-mailadresse, et udtræk af kundekontoen med oversigt over åbne positioner, såvel som ordredetaljer) til inkassoservicen Alektum A/S, Ny Banegårdsgade 55, 2 8000 Aarhus.

Som det retslige grundlag for håndteringen af persondata gælder artikel 6, afsnit 1 litra b i GDPR.

6. Salgsfremmende formål

Orion Postordre ApS benytter personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato) til egne salgsfremmende formål.

Som det retslige grundlag for håndteringen af persondata igennem Orion Postordre ApS gælder artikel 6, afsnit 1 litra f GDPR.

Kunden kan til enhver tid gøre indsigelse mod benyttelsen til salgsfremmende formål, se nedenfor.

7. Deltagelse i konkurrencer

Har du tilmeldt dig en af Orion Postordre ApS’ konkurrencer med de dertil nødvendige personoplysninger, så benytter vi dine data til at gennemføre deltagelsen i konkurrencen, herunder særligt til kontaktformål i tilfælde af en gevinst.

Som det retslige grundlag for håndteringen gælder dit samtykke, artikel 6, afsnit 1 litra a i GDPR.

8. Rettigheder som registeret person

Benyttes dine personoplysninger, så har du i henhold til GDPR følgende rettigheder overfor ansvarshavende:

Du har omfattende indsigtsret i oplysninger vedrørende håndtering og videregivelse af dine personoplysninger igennem Orion Postordre ApS.

Derudover har du ret til berigtigelse og/eller ajourførelse af dine personoplysninger. I nogle tilfælde kan du kræve begrænset håndteringen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kræve, at dine data slettes. Hvis dine personoplysninger er videregivet til tredjepart, underretter vi også tredjeparten om dit ønske om berigtigelse, begrænsning eller sletning.

Hvis du ønsker det, stiller vi dine personoplysninger til rådighed i et samlet filformat, der gør det muligt at overføre dataen til en anden ansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, overfører vi dine data direkte til denne ansvarlige.

Grundlæggende har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod håndtering af dine personoplysninger. Hvis du allerede har givet samtykke til håndteringen af dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der udelukkende beror på automatiseret behandling – inklusive profilering – som har retslig konsekvens for dig eller på lignende vis indskrænker dig betydeligt.

Mener du, at håndteringen af dine personoplysninger er i strid med GDPR, kan du til enhver tid indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, som er den ansvarlige tilsynsmyndighed for Orion Postordre ApS.

9. Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer. Cookies kan indeholde tekst og tal, herunder f.eks. datoer. Cookies tjener til, at en hjemmeside kan gemme specifikke oplysninger hos brugeren, således at hjemmesiden senere kan genkende brugeren eller indlæse disse oplysninger. Det kan f.eks. være login-oplysninger, oplysninger om tidligere besøg, og hvilke dele af hjemmesiden du har besøgt.

En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus eller lignende skadelige koder.

Cookies kan kun indlæses af den adresse (hjemmeside), som de er gemt fra. Almindelige cookies, som gemmes fra hjemmesiden, gemmes typisk fra den adresse, du kan se i browserens adresselinje. Men en hjemmeside kan også indeholde fragmenter og oplysninger, som hentes fra andre adresser end den, der vises i browserens adresselinje. Det kan f.eks. være bannerreklamer eller analyseværktøjer, men også almindeligt indhold. På denne måde kan der også gemmes cookies fra andre adresser via den hjemmeside du egentligt besøger – såkaldte tredjepartscookies.

Nogle cookies (såkaldte session cookies) gemmes kun i en browsersession, og de slettes, når browseren lukkes ned. Andre cookies (såkaldte persistent cookies) gemmes i et nærmere defineret tidsrum, og slettes først ved udløb af dette tidsrum.

Hvordan kan jeg slette cookies?

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan slette cookies i indstillingerne i din browser. Hjælp hertil findes enten i browseren eller på de tilhørende hjemmesider. Herunder finder du links til vejledninger for de mest udbredte browsere:

10. Registrering af IP-adresser

Desuden registrerer vi IP-adressen, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

11. Brug af webanalyse-tjenester

På vores hjemmeside bruger vi forskellige webanalyse-tjenester; Disse fungerer primært vha. såkaldte cookies.

Google Analytics

På vores hjemmesider bruger vi Google Analytics, som er en tjeneste fra Google, Inc..

Google Analytics bruger cookies, der er små tekstfiler, som gemmes på brugerens computer og muliggør en analyse af brugerens anvendelse af hjemmesiderne. De akkumulerede oplysninger om brugen af hjemmesiderne (herunder din IP-adresse) sendes normalt til en server hos Google i USA og gemmes der.

På vores hjemmesider bruger vi udvidelsen "-anonymizeIp" til IP-anonymisering. Dermed forkorter Google din IP-adresses identifikation til medlemsstaterne i den Europæiske Union eller andre stater, som har tiltrådt aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Den fulde IP-adresse overføres kun i undtagelsestilfælde til en server hos Google i USA og forkortes der.

Google bruger, på vores vegne, de genererede oplysninger til at vurdere din brug af vores hjemmesider, - til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteten på orion.dk og til at levere yderligere tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet.

Google vil aldrig matche IP-adressen, der indsamles ved hjælp af Google Analytics, med andre data fra Google. Google sender kun de oplysninger som Google Analytics indsamler til tredjemand, såfremt Google er forpligtet hertil ved lov, eller såfremt tredjemand behandler disse data for Google.

Vi har implementeret Google Analytics effektivitetsrapportering ift. demografiske karakteristika og interesser til brug for annoncering på vores hjemmeside. Vi bruger oplysninger, som er erhvervet via Google om interessebaseret annoncering samt besøgsdata fra tredjepart (fx. alder, køn, interesser), inden for Google Analytics’ rammer.

Som bruger af vores hjemmeside, kan du forhindre lagring af cookies vha. Indstillingerne i din browser.

Vi gør dog i den forbindelse opmærksom på, at du derefter ikke kan bruge samtlige funktioner på vores hjemmesider.

Hvis du ikke ønsker at blive sporet af Google Analytics, kan du besøge
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi henleder din opmærksomhed på, at vores hjemmeside benytter udvidelsen "gat._anonymizeIp()" aht. Google Analytics, for at sikre en anonym indsamling af IP-adresser via såkaldt IP-maskering.

Google Analytics Adwords Remarketing

Derudover bruger vi Google Analytics med Google Analytics Adwords Remarketing Tjenesten benytter Google-cookies, som lagres på brugerens computer, og muliggør en analyse af typen og brugen af de tjenester, som brugeren benytter. De indsamlede oplysninger, herunder brugerens IP-adresse, overføres til Google i USA og gemmes der. Google forkorter IP-adresserne til de sidste tre karakterer, således det er umuligt at skabe en tilknytning til en bestemt bruger.

Google bruger oplysningerne til at evaluere brugen af vores hjemmeside via brugerens anvendelse af den, samt til at udfærdige rapporter om brugernes aktivitet på vores hjemmesider til os som udbyder, samt til at levere os yderligere tjenesteydelser i den sammenhæng.

Google overfører kun oplysninger til tredjemand inden for tjenestens rammer, for så vidt som dette er nødvendigt jfr. lovpligtige bestemmelser eller såfremt tredjemand skal bruge de modtagne data til opfyldelse af opgaver for Google. Google og andre tredjeparts-udbydere kan benytte cookies fra brugerens tidligere besøg på vores hjemmeside til annoncering på hjemmesiden. På samme måde kan der vises reklamer for vores firma på tredjepartsudbyderes hjemmesider eller på Google selv. I den sammenhæng matcher Google ikke brugerens IP-adresse og andre data, som er gemt hos Google.

Såfremt du ikke ønsker at gøre brug af tjenesten, som er beskrevet ovenfor, kan du når som helst deaktivere funktionen ved hjælp af annonceindstillingerne på http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de.

Vi gør dog i den forbindelse opmærksom på, at brugeren derefter ikke kan bruge samtlige funktioner på vores hjemmesider.

Google Double-Click

Vi bruger også Google Double-Click-Cookie. Tjenesten bruger Google cookies, når brugeren ser på en annonce for vores hjemmeside eller klikker på et reklamebanner med vores tilbud. Dermed kan der vises annoncer, som interesserer brugeren. Tjenesten giver også hjemmeside-udbyderen oplysninger om, hvorvidt brugeren kigger på en annonce, -klikker på den og evt. derefter foretager et køb på vores hjemmeside. Alle data opsamles og bruges anonymt og pseudonymisieret. IP-adresserne ændres umiddelbart efter overførslen, således at en sammenstilling med de oprettede brugerprofiler er umulig.

Hvis du ikke vil gøre brug af tjenesten, som er beskrevet ovenfor, kan du deaktivere funktionen ved at deaktivere cookies i din browsers indstillinger.

Yderligere oplysninger om vilkår for brug og beskyttelse af personlige oplysninger findes på https://policies.google.com/privacy.

Når du bruger vores hjemmesider accepterer du, at Google Analytics indsamler, bearbejder og overfører data til de nævnte formål.

Webtrends Analytics

På vores hjemmesider bruger vi Webtrends, som er en tjeneste fra Webtrends, Inc..

Denne analysetjeneste bruger cookies, som kun producerer anonyme oplysninger om brugen af vores hjemmesider.

De genererede oplysninger lagres udelukkende på egne servere; kun i enkelte tilfælde overføres der oplysninger til en server hos Webtrends, Inc. i USA.

På vores vegne bruger WebTrends de genererede oplysninger til at vurdere din brug af vores hjemmesider, - til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter på orion.dk og til at levere os yderligere tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet.

Webtrends Inc. matcher under ingen omstændigheder IP-adressen, der indsamles med Webtrends, med andre data fra Webtrends.

Webtrends vil, om nødvendigt, videregive oplysningerne til tredjemand, såfremt dette er lovbestemt eller såfremt tredjemand behandler disse data for Webtrends Inc..

Du kan forhindre lagring af cookies via din browsers indstillinger.

Når du bruger vores hjemmesider, accepterer du at Webtrends indsamler, bearbejder og overfører data til disse formål.

12. Partner-ads

I relation til markedsføring af vore shops samarbejder vi med affiliate-netværkspartneren ads.com. Til reklametekniske formål i sammenhæng med affiliate marketing forarbejder Partner-ads bestillingsnumre og ordrebeløb. Der videregives ikke personlige kundeinformationer til Partner-ads.

13. Spørgsmål om databeskyttelse?

Har du flere spørgsmål om databeskyttelse? Vores databeskyttelsesansvarlige, Stefan Götz, er her for at hjælpe med kommentarer, forslag eller spørgsmål.

Du hurtigt og nemt få fat i ham pr. e-mail eller via post til:
ORION Postordre ApS
Arne Jacobsens Allé 12
2300 København S